KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Hokejová výstroj

Hokejová výstroj

Z inštitútu hokejových štúdií Peter Žifčák odovzdal pre 10 žiakov 1. stupňa hokejovú výstroj na základe projektu školskej hokejovej a hokejbalovej ligy. 

p.uč. J.Ličáková, P.Bašta
Čo vieš o Slovensku

Čo vieš o Slovensku

Dňa 6. mája 2015 si žiaci tretieho a štvrtého ročníka zmerali sily vo vedomostnej súťaži ČO VIEŠ O SLOVENSKU. Preukázali poznatky z rôznych oblastí, napr. prírodovedná, vlastivedná, literárna a všeobecný rozhľad. Popritom sa naučili aj niečo nové.

Vyhodnotenie: 1. miesto - Tamarka Kamarýtová, Dianka Vagnerová

                      2. miesto - Sárka Richtarčíková, Kajka Pavlovová

                      3. miesto - Dávid Bašista, Kristián Košút

                      4. miesto - Damián Dzurilla, Tamarka Taratutová

Všetkým srdečne blahoželám!!!

p. uč. J. Pavlanská
Deň Zeme – 22. 4.2015 -Komu sa nelení, tomu sa zelení

Deň Zeme – 22. 4.2015 -Komu sa nelení, tomu sa zelení

V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia a rozvíjajúcu diskusiu o možných riešeniach. Naša škola sa už zapojila do mnohých environmentálnych projektov  a Zelená škola je  toho príkladom.
      Prostredníctvom tohto dňa, ktorý je prepojený aj s Dňom Zelených škôl, sa žiaci a učitelia  venovali 21. a 22. apríla upratovaniu  blízkeho  parku a lesa,  netradičnými aktivitami poukazovali  na environmentálne témy. Aj takýmito činnosťami sme sa snažili vypestovať v žiakoch vnímavý vzťah k nášmu spoločnému bohatstvu, k prírode okolo nás ale aj estetickému prostrediu našej školy a čistejšej obci.

p.uč.D.Hanulová

Oznam Deň Zeme

Oznam Deň Zeme

1.stupeň

KDE?: ODORICA

KEDY?: 21.4.2015       

AKO?: V PRACOVNOM, RUKAVICE

2.stupeň

KDE?: PARK

KEDY?: 22.4.2015

AKO?: V PRACOVNOM, HRABLE

PREČO?: PRE NAŠU ZEM, PRE NÁS VŠETKÝCH A NAŠE BUDÚCE GENERÁCIE

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik

V dňoch 16. - 23. 4 sme absolvovali plavecký výcvik na plavárni v Spišskej Novej Vsi. Počas piatich dní sa deti zoznamovali s vodou, zopakovali si svoje základné plavecké zručnosti a zároveň sa zdokonaľovali v ďalších plaveckých spôsoboch. Hlavným cieľom však bolo, aby sa u detí odbúrala plavecká negramotnosť. Všetci zúčastnení boli na konci odmenení diplomom.
p.uč. J.Ličáková, p.uč. P.Bašta

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok