KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Farebné čaro jesene

Farebné čaro jesene

Jeseň je vždy krásna farebná. Listy sa menia zo zelenej na žltú, oranžovú, červenú a všetky odtiene týchto farieb.

 

Preto sme sa aj my snažili toto ročné obdobie vystihnúť v estetickej, pracovnej oblasti výchovy. Žiaci maľovali, farbili, vystrihovali. Každý žiak prispel jedným listom. Šaty pani Jesene sú síce nepraktické ale vyrobené z láskou.

p. uč. D. Hanulová

THANKSGIVING / DEŇ VĎAKYVZDANIA 2015

THANKSGIVING / DEŇ VĎAKYVZDANIA 2015

Moriak, rodina a modlitby. Takto vyzerá sviatok dnes. Všetko sa však začalo presne pred tristoosemdesiatimi rokmi. V roku 1621 si po prvý raz sadla za stôl odvážna skupinka pútnikov a ďakovala za to, že prežili prvý ťažký rok v Novom svete. Nielen tieto informácie sa dozvedeli ôsmaci a piataci počas hodiny angličtiny, keď spoločnými silami pripravili prezentáciu tohto sviatku pre ostatných žiakov našej školy. 

Práce žiakov

p..uč. M.Bednáriková 
Žiacky parlament

Žiacky parlament

Žiacky parlament (ŽP) funguje aj v školskom roku 2015/2016. Na zasadnutí predsedov jednotlivých tried dňa 6.11.2015 sa uskutočnili voľby do výboru ŽP s takýmto výsledkom:

Predseda: Tomáš Oravec, VIII.A

Podpredseda: Karol Kučera, II.A

Zapisovateľ: Timea Bosáková, VII.A

Kultúrni referenti: Tomáš Bujnovský, V.A, Štefan Faltin, VI.A, Timea Tejbusová, I.A, Ambróz Eliáš, IX.A

Nástenkári: Sofia Hrehorčáková, I.B, Karolína Kurtová, IV.A, Miriam Šofránková, III.A

Každý člen ŽP dostal zodpovednú úlohu v súlade so sľubom, ktorý zložil. Členovia predniesli množstvo zaujímavých návrhov na spríjemnenie a skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

p. uč. A. Jurečková

On-line súťaž Informatický bobor

On-line súťaž Informatický bobor

V dňoch 11.-13.11.2015 sa 51 žiakov našej školy zapojilo do internetovej súťaže IBOBOR.

Úspešnými riešiteľmi boli:

kategória BOBRÍK
D.Bašista, IV.A - 95 percentil
M.Kačo, IV.A - 92 percentil
A.Soľák, III.A -90 percentil
T.Šromek, IV.A - 86 percentil
  • kategória BENJAMÍN

J. Breja, V.A - 87 percentil

  • kategória KADET

M. Jánošík, IX.A - 93 percentil

P.Kovalik, VIII.A - 91 percentil

T. Filičko, IX.A - 89 percentil

Úspešným riešiteľom BLAHOŽELÁME.

Táto súťaž vznikla v roku 2004 v Litve ako Informatický bobor a odvtedy sa rozšírila do ďaľších európskych krajín.Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov. Súťaž iniciuje v deťoch využívanie IKT, posmeľuje ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológii pri učení sa.

p.uč. M.Ondrušová

SÚŤAŽ ENGLISH ONE

SÚŤAŽ ENGLISH ONE

Žiaci VI.A sa zapojili  do súťaže EnglishOne  v rámci projektu „Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách“ na portáli Planéta vedomostí. Ich úlohou  bolo v priebehu 3 týždňov vyriešiť úlohy pripravené ich učiteľkou angličtiny, získať nálepky za vyriešené úlohy, nalepiť ich do hracej karty a odovzdať to učiteľke. Preverili si tak svoje znalosti z angličtiny a pritom sa aj zabavili.

EnglishOne - práce detí

p.uč. M.Bednáriková


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok