KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Jedna guľa, druhá guľa, tretiu na vrch dám...

Jedna guľa, druhá guľa, tretiu na vrch dám...

Je tu zima, čas zimných radovánok a stavania snehuliakov. Keďže snehu bolo málo a aj ten, ktorý napadol, sa veľmi rýchlo roztopil, vymysleli sme to inak. Pomohli sme si výtvarnou súťažou a vyrobili sme si snehuliakov v životnej veľkosti. Tí sa nám určite neroztopia a budú zdobiť naše triedy. Odmenu získal každý, kto sa do súťaže zapojil.

p .uč. M. Grigerová

Veselé fašiangy

Veselé fašiangy

Dňa 05. 02. 2016 celý školský klub detí ožil fašiangovou náladou. Deti sa krásne vyobliekali, nasadili vlastnoručne vyrobené škrabošky, čiapky a zábava sa začala v plnom prúde. Tancovali, súťažili, spievali a hodovali pri chutných šiškách. Najväčšou zábavou bolo tombolové praskanie balónov.

vych. Antolová, vych. Staňová

Stavanie snehuliakov

Stavanie snehuliakov

Aj tento rok sme sa v ŠKD pohrali so snehovou perinou, ktorá bola ideálnym materiálom na stavanie snehuliakov. Skupinky detí aj jednotlivci gúľali pred sebou snehové gule, ktoré sa rýchlo zväčšovali a pomocou vychovávateliek  začali rásť naši snehuliaci. Potom nasledovalo ich tvarovanie a zdobenie. V závere bola super guľovačka.

vych. Antolová, vych. Staňová

Okresné kolo Geografickej olympiády

Okresné kolo Geografickej olympiády

Dňa 4.2.2016 sa uskutočnil 44. ročník Okresného kola Geografickej olympiády v Levoči. Zúčastnili sa ho iba víťazi školských kôl. Z našej školy postúpili žiaci z kategórie G: Peter Dičák a Sofia Macejová.

Peter Dičák sa umiestnil na 2.mieste.

p. uč. A. Jurečková

Čajové popoludnie

Čajové popoludnie

10. februára si žiaci zo špeciálnej triedy v Roškovciach pripravili pre svojich kamarátov a súrodencov čajové popoludnie, ktoré bolo zároveň spojené s tvorivou dielňou. Atmosféra bola príjemná, plná radosti a vône bylinkového čaju. Žiaci boli zapojení do rôznych komunikačných aktivít zameraných na zlepšenie kamarátskych a príbuzenských vzťahov.

p. uč. Z.Sivecová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok