KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Zažili sme Deň vody

Zažili sme Deň vody

22. marec sa stal pre žiakov zo špeciálnej triedy z Roškoviec neobyčajným dňom, plných zážitkových aktivít. Počas vyučovania sa žiaci prostredníctvom pracovných listov a prezentácie oboznámili s vlastnosťami vody, jej významom a ochranou pred jej znečistením.  Najviac ich zaujala hra so zavretými očami, v ktorej ochutnávali vodu rôznych chutí a pokusy, zamerané na rozpustnosť rôznych látok vo vode. Jednou z ďalších aktivít bolo vytvorenie projektov o živote vodných živočíchov v mori.     

p.uč. Zuzana Sivecová

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V AEROLOGICKOM A RADIAČNOM CENTRE GÁNOVCE

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V AEROLOGICKOM A RADIAČNOM CENTRE GÁNOVCE

18. marca 2016 -  pri príležitosti Svetového dňa meteorológie v Aerologickom centre v Gánovciach sa žiaci VII.A a VIII.A  oboznámili s činnosťou pracoviska, získali informácie z oblasti meteorológie a klimatológie a oboznámili sa s meracou technikou. Najviac ich zaujalo spoločné vypustenie meteorologického balóna s rádiosondou.  

p.uč. V. Wassermannová

Veľkonočné vajíčka

Veľkonočné vajíčka

K Veľkej noci a k jarným tradíciam neodmysliteľne patria vajíčka. Sú jednoduchou a peknou dekoráciou. Môžu byt pestrofarebné, fúkane, maľované, trblietave, či zdobené semienkami, stuhami, kamienkami. Žiaci 1.-4. ročníka mali možnosť  zúčastniť sa akcie pod názvom "Maľovaná kraslica ". Tu mohli vidieť  ako sa takéto vajíčka vyrábajú.
p.uč. Hockicková, p.uč.J.Pavlanská, p.vych. M.Antolová, p.vych. Staňová

Kniha – náš priateľ či nepriateľ?

Kniha – náš priateľ či nepriateľ?

Čítanie kníh. Téma, ktorej sa venujeme počas celého školského roka, no v mesiaci marec mu pripisujeme obzvlášť veľký význam. Jeho dôležitosť sme si pripomenuli aj v rozhlasovom okienku.  Aby  sme žiakov motivovali, vyzvali sme ich zapojiť sa do čitateľskej súťaže Najčitateľ roka. Žiaci 2. stupňa sa s chuťou pustili do čítania. Ani žiaci 1. stupňa nechceli za nimi zaostať. Po ich návšteve nám v  knižnici ubudlo veľké množstvo kníh. Úprimne nás to teší.     

p.uč. M.Koščová

Dve zázračné kapsy

Dve zázračné kapsy

V pondelok 14.3.2016 navštívili našu školu v Roškovciach divadelníci z Prešova. Zahrali nám rozprávku O dvoch zázračných kapsách, v ktorej žiaci mohli vidieť dobrotu, ochotu pomôcť druhému, ale aj ľudskú chamtivosť a klamstvo. Naši žiaci sa smiali, tlieskali, ba dokonca aj spievali. Vystúpenie sa im veľmi páčilo.

p.uč. B. Maľáková, E.Hamburgová, Z.Polláková, B.Kamenická, Z.Sivecová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok