KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Návšteva knižnice

Návšteva knižnice

Dňa 21.4.2016 sme so žiakmi I. A triedy navštívili Slovenskú knižnicu pre nevidiacich v Levoči. Zoznámili sme sa so spôsobmi výroby kníh pre nevidiacích, kníh tlačených  brailovým písmom a audiokníh.  Bola nám prezentovaná tlač knihy cez brailovú tlačiareň. Zo zaujatosťou sme si vyskúšali ako sa číta brailovo písmo, pozreli sme si štúdio na výrobu audiokníh. S nadšením sme sa o všetko zaujímali, bolo to pre nás veľmi poučné. Ďakujem za pedagogický doprovod p. vych. Staňovej.
Tr. uč. Hockicková

Divadelné predstavenie

Divadelné predstavenie

Dňa 15. 4. 2016 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili na divadelnom predstavení v Mestskom divadle v Levoči. Mali možnosť pozrieť si činohry Liliputánia a Antigona v New Yorku. Bolo to príjemné spestrenie školského vyučovania, pri ktorom sa žiaci mohli zamyslieť nad hodnotami ako je priateľstvo či medziľudské vzťahy. 

p.uč. M. Koščová

Svet okolo nás

Svet okolo nás

Lepšie raz vidieť ako dvakrát počuť.  Ako žijú ľudia v Indii, prečo si krava vykračuje po ulici či ďalšie zaujímavosti o tejto krajine sa mohli žiaci 6. a 8. ročníka dozvedieť 13. 4. 2016 na podujatí India – všetky farby Orientu.  Jedinečný  vzdelávací projekt umožnil žiakom získať netradičnou a zaujímavou formou nové vedomosti. Po videoprojekcii nasledovala beseda, ktorú zorganizovali autori projektu. Žiaci sa už tešia na ďalší ročník  tohto vzdelávacieho projektu.  

p.uč. M. Koščová, p.uč.A. Jurečková

Komu sa nelení, tomu sa zelení

Komu sa nelení, tomu sa zelení

Srdečne  pozývame  všetkých, ktorým záleží na čistote nášho prostredia, aby sa zúčastnili akcie Deň Zeme. Stretneme sa  v piatok 22. apríla 2016 o 8.hodine pred budovou školy. Je to už 6. rok, čo sa zapájame do Celosvetového Dňa Zeme a čistíme naše okolie. Priložme aj tento rok  ruku k dielu.  Budete vítaní.

p.uč.D.Hanulová

Medzinárodný deň Rómov

Medzinárodný deň Rómov

8. apríla sme si pripomenuli v špeciálnej triede v Roškovciach medzinárodný deň Rómov. Žiaci zažili netradičné vyučovanie, plné mnohých aktivít. Zoznámili sa s dejinami Rómov,  s najznámejšími rómskymi osobnosťami, s pôvodnými rómskymi remeslami, či poverami. Prvýkrát kreslili rómsku vlajku a počuli rómsku hymnu.  Najviac sa tešili z typického rómskeho jedla „marikľa“, ktoré si žiaci sami pripravili. Zrod remesla hudobníka ukázali v rómskej rozprávke „Kalebala“, v ktorej sa predstavili pred deťmi z MŠ Doľany.

P. uč. Z. Sivecová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok