KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V AEROLOGICKOM A RADIAČNOM CENTRE GÁNOVCE

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V AEROLOGICKOM A RADIAČNOM CENTRE GÁNOVCE

18. marca 2016 -  pri príležitosti Svetového dňa meteorológie v Aerologickom centre v Gánovciach sa žiaci VII.A a VIII.A  oboznámili s činnosťou pracoviska, získali informácie z oblasti meteorológie a klimatológie a oboznámili sa s meracou technikou. Najviac ich zaujalo spoločné vypustenie meteorologického balóna s rádiosondou.  

p.uč. V. Wassermannová

Veľkonočné vajíčka

Veľkonočné vajíčka

K Veľkej noci a k jarným tradíciam neodmysliteľne patria vajíčka. Sú jednoduchou a peknou dekoráciou. Môžu byt pestrofarebné, fúkane, maľované, trblietave, či zdobené semienkami, stuhami, kamienkami. Žiaci 1.-4. ročníka mali možnosť  zúčastniť sa akcie pod názvom "Maľovaná kraslica ". Tu mohli vidieť  ako sa takéto vajíčka vyrábajú.
p.uč. Hockicková, p.uč.J.Pavlanská, p.vych. M.Antolová, p.vych. Staňová

Kniha – náš priateľ či nepriateľ?

Kniha – náš priateľ či nepriateľ?

Čítanie kníh. Téma, ktorej sa venujeme počas celého školského roka, no v mesiaci marec mu pripisujeme obzvlášť veľký význam. Jeho dôležitosť sme si pripomenuli aj v rozhlasovom okienku.  Aby  sme žiakov motivovali, vyzvali sme ich zapojiť sa do čitateľskej súťaže Najčitateľ roka. Žiaci 2. stupňa sa s chuťou pustili do čítania. Ani žiaci 1. stupňa nechceli za nimi zaostať. Po ich návšteve nám v  knižnici ubudlo veľké množstvo kníh. Úprimne nás to teší.     

p.uč. M.Koščová

Dve zázračné kapsy

Dve zázračné kapsy

V pondelok 14.3.2016 navštívili našu školu v Roškovciach divadelníci z Prešova. Zahrali nám rozprávku O dvoch zázračných kapsách, v ktorej žiaci mohli vidieť dobrotu, ochotu pomôcť druhému, ale aj ľudskú chamtivosť a klamstvo. Naši žiaci sa smiali, tlieskali, ba dokonca aj spievali. Vystúpenie sa im veľmi páčilo.

p.uč. B. Maľáková, E.Hamburgová, Z.Polláková, B.Kamenická, Z.Sivecová

Bola raz jedna kachlica

Bola raz jedna kachlica

Múzeum v Levoči pripravilo pre žiakov veľmi zaujímavú akciu: „Bola raz jedna kachlica“ na ktorej sa zúčastnili aj žiaci II.A triedy. Žiaci si domov odniesli vyrobenú a ozdobenú kachlicu.

tr.uč. J.Hollová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok