KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

II.A PUTOVANIE S VIANOČNOU HVIEZDOU

II.A PUTOVANIE S VIANOČNOU HVIEZDOU

10.12.2015 žiaci II.A triedy sa vydali na putovanie s vianočnou hviezdou za tradičnými i modernými zvykmi. Prechádzka vianočným svetom, sviatočná výzdoba, teplý punč a sladké oblátky na nás čakali v budove múzea v Levoči.

p.uč. J.Hollová

Šprincove Krompachy

Šprincove Krompachy

Dňa 1. 12. 2015 sa v Krompachoch konal XII. ročník súťaže v prednese poézie a prózy ŠPRINCOVE KROMPACHY. Našu školu reprezentovali 4 žiaci. Erika Tulejová (II.špec.tr.) vo svojej kategórii obsadila pekné 3.miesto.

Blahoželáme.
p.uč. Palubová Mária

Školské kolo PYTAGORIÁDA

Školské kolo PYTAGORIÁDA

Dňa 8.-9.12.2015 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády.

Úspešní riešitelia  sú:

Ján Breja, V.A

Jakub Drábik, III.A

Tomáš Dzurňák, III.A

Miriam Anna Šofranková, III.A.

Úspeśným riešiteľom blahoželáme!

p.zást. M.Kuchčáková

Mikuláš, Mikuláš, čo v tom vreci schovávaš?  Sladkosti a cukríčky, len pre dobré detičky......

Mikuláš, Mikuláš, čo v tom vreci schovávaš? Sladkosti a cukríčky, len pre dobré detičky......

Čas plynie ako voda, ani sme sa nenazdali a je tu predvianočný čas, v ktorom nesmie chýbať ani mikulášsky program. V pondelok 7.12.2015 zavítala mikulášska nálada aj na našu školu. Žiaci deviateho ročníka si pripravili program pre celú školu. Nechýbali scénky, piesne, tanec a súťaže doprevádzané  hudbou a dobrou náladou. Mikuláš  deti odmenil sladkosťami a spokojné boli obe strany. Tento deň vniesol medzi školské lavice prvý silnejší vánok sviatočnej adventnej nálady.

p. uč. V. Wassermannová

Imatrikulácia

Imatrikulácia

Do školy sa teším, už ma to tam ťahá,
naučím sa čítať, písať, všetko zrátať sama.
Dňa 24. 11. 2015 sa v našej škole konala imatrikulácia. Žiaci I.A a I.B boli pasovaní za žiakov našej školy. Rytieri a víly ich previedli cez bránu školského kráľovstva a prváčikovia sľúbili, že budú čestnými žiakmi tejto školy.
Tak veľa šťastia milí prváčikovia!
p. uč. A. Hockicková, J. Pavlanská, M.Antolová, H. Staňová

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok