KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Zimná prechádzka Slovenským rajom

Zimná prechádzka Slovenským rajom

Z turistického krúžku sme sa vybrali na okružnú trasu Smižianska Maša - Čingov. Ide o krátky náučný chodník v Slovenskom raji. Spoznali sme okolité vrchy- Sovia skala, Matka Božia, videli sme kúpať sa ľadového medveďa v rieke Hornád (pozri prílohu) a obdivovali sme vtáčie hniezdiče - v kmeni stromov inštalované drevené vtáky - sovy. Spoločne sme zažili veľa zábavy, krásne výhľady, detské ihrisko a náučný výklad nášho sprievodcu. 
P. uč. Jurečková, p. uč. Pastoreková
Rozvíjanie finančnej gramotnosti

Rozvíjanie finančnej gramotnosti

Rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov bolo uskutočnené počas vyučovacej hodiny matematiky.  Žiaci pracovali v skupinách,  podľa pokynov učiteľa a riešili praktické úlohy, v ktorých si najprv vystrihli papierové peniaze a vyskúšali si reálne životné situácie, ktoré súvisia s peniazmi. Cieľom tejto aktivity bolo rozvíjať finančnú gramotnosť žiakov a taktiež rozvíjanie  ich osobností, zodpovedného správania.

p. uč. Šefčíková, Fedáková, Sivecová, Polláková, Kubášková a Hamburgová

Turnaj v bedmintone

Turnaj v bedmintone

V zimných mesiacoch sa uskutočnil turnaj žiakov a žiačok druhého stupňa v bedmintone. Odohralo sa takmer 100 zápasov na hodinách telesnej a športovej výchovy. Prvé miesto si vybojoval Kristían Šromek za ním skončili Tomáš Bujnovský a Dávid Dzurilla. V dievčenskej kategórií vyhrala Laura Holotňaková, druhé miesto získala Simona Semanová a na treťom mieste sa umiestnila Natália Soľanová.   

p .uč. Pavel Bašta

Telesná výchova netradične

Telesná výchova netradične

Zimná sezóna je už v plnom prúde, a tak sme sa v rámci hodiny telesnej výchovy vybrali na netradičnú sánkovačku. Úlohou žiakov bolo vyrobiť si klzáky a predviesť ich na svahu. Kreativite sa medze nekladú a preto žiaci na kĺzanie priniesli ručne zostrojené sánky z dreva, lyže so sedačkou, vrecia, hrnce, plechy či tašky. Najzaujímavejšie klzáky boli odmenené.

p. uč. Fedáková, Šefčíková, Sivecová, Kubašková

Imatrikulácia I.A

Imatrikulácia I.A

Deň 4.12. bol pre žiakov z 1.A výnimočný.V tento deň sa z nich stali “ozajstní” členovia nášho školského kráľovstva.Splnili všetky úlohy,ktoré si pre nich pripravili starší žiaci, zložili slávnostný imatrikulačný sľub, boli pasovaní a v kráľovstve bolo veselo...
Tr.p.uč. Jacková M.


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok