KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Spievaj si slávičku...

Spievaj si slávičku...

Odvahu, hudobný sluch či cit pri správnej interpretácii ľudovej piesne ukázali deti 1. stupňa v školskom kole súťaže Slávik Slovenska. Počiatočnú trému rýchlo prekonali a pred ostatnými spolužiakmi zaspievali svojenacvičené ľudové piesne. Pripravili nám veľmi pekný umelecký zážitok. Medzi 16 zúčastnenými deťmi sa umiestnili žiaci:

1. miesto – Sofia Hrehorčáková

2. miesto – Tobias Vislocký

3. miesto  -  Miriam Šofranková

                      Valentínka Filipová

  p.uč.M. Koščová, A. Hockicková

Komu sa nelení, tomu sa zelení

Komu sa nelení, tomu sa zelení

Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do celoslovenských Dní Zelených škôl pri príležitosti Dňa Zeme. 22. apríla 2016 žiaci 1.stupňa čistili areál  blízkeho parku od odpadkov, s ktorými si príroda sama neporadí a žiaci 2.stupňa pomáhali pri úpravách areálu školy. Pochvala a poďakovanie patrí všetkým zúčastneným žiakom.

p.uč.D.Hanulová

Hviezdy a Kubín - jednoducho HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Hviezdy a Kubín - jednoducho HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Dňa 11.4.2016 žiačka našej školy, Daniela Albertová, sa zúčastnila Krajskej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie prózy, 62. Hviezdoslavov Kubín 2016, kde získala diplom za výborný prednes. Blahoželáme.

p.uč.D.Hanulová

Plastové učenie

Plastové učenie

Z príležitosti ku DŇU ZEME bolo pripravené pre žiakov 4.B a špeciálnej triedy v Roškovciach zábavné učenie o plastoch. Žiaci sa dozvedeli, aké potravinové obaly patria medzi plasty, že ich musia hádzať do žltej zbernej nádoby a aké je druhotné využitie plastov. Nevedeli si predstaviť, že aj z plastových vrchnákov sa dajú vytvoriť krásne obrazy alebo rôzne slovné odkazy. No najviac boli prekvapení, že aj z plastovej fľaše sa dá vyrobiť závesné kŕmidlo pre vtáčikov.

Pani učiteľky Grigerová, Sivecová

Návšteva knižnice

Návšteva knižnice

Dňa 21.4.2016 sme so žiakmi I. A triedy navštívili Slovenskú knižnicu pre nevidiacich v Levoči. Zoznámili sme sa so spôsobmi výroby kníh pre nevidiacích, kníh tlačených  brailovým písmom a audiokníh.  Bola nám prezentovaná tlač knihy cez brailovú tlačiareň. Zo zaujatosťou sme si vyskúšali ako sa číta brailovo písmo, pozreli sme si štúdio na výrobu audiokníh. S nadšením sme sa o všetko zaujímali, bolo to pre nás veľmi poučné. Ďakujem za pedagogický doprovod p. vych. Staňovej.
Tr. uč. Hockicková


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok