KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

 

Milí rodičia,
dňa 3. 10. 2016 sa o 16:00 hod. uskutoční plenárne rodičovské združenie v budove druhého stupňa Základnej školy s materskou školou v Spišskom Hrhove. Po jeho ukončení sa uskutoční triedne rodičovské združenie približne o 16:30 hod.
Program plenárneho RZ:
1. Výročná správa RZ, čerpanie rozpočtu, návrh na nový rozpočet.
2. Príhovor riaditeľa školy, informácie o novom školskom roku.
3. Návrh príspevku pre RZ, hlasovanie.
4. Rôzne.
Prosíme rodičov o účasť na RZ a aktívne sa zapájanie do života školy, tešíme sa na stretnutie s Vami.
p. Soňa Kovalíková, predseda RZ

Mgr. Peter Strážik, riaditeľ školy

 

Cyklotúra

Cyklotúra

V dňoch 16. a 17.9.2016 ste na ceste zo Spiša do Šariša mohli stretnúť skupinku žiakov našej školy na bicykloch. V piatok sme odchádzali  zo Spišského Hrhova cez Doľany, Úložu, Vyšné a Nižné Repaše, Brutovce, Brezovicu, Krivany, Lipany až do Ďačova. V sobotu skoro ráno sme sa vracali  cez Paršivú, Spišské Podhradie späť. Počasie nám prialo. Žiaci ukázali, že sú naozajstní cyklisti. Boli ohľaduplní, rešpektovali dopravné značky, učili sa predvídať. Prešli náročných 96km očarujúcou prírodou.

Ponuka záujmových útvarov na školský rok 2016/2017:

Ponuka záujmových útvarov na školský rok 2016/2017:

Vážení rodičia!

     V školskom roku 2016/2017 majú žiaci možnosť bezplatne navštevovať záujmové útvary. Prosím, aby ste zvážili našu ponuku krúžkov, a zároveň poradili s výberom Vašim deťom.

     Zvlášť dbajte na výber vhodných krúžkov pre žiakov vyšších ročníkov II. stupňa s ohľadom na reálne potreby zohľadňujúce pokračovanie v štúdiu na stredných a učňovských školách.

 

                                                                  S pozdravom, Mgr. Peter Strážik

                                                                           riaditeľ školy

 

Ponuka záujmových útvarov na školský rok 2016/2017:

 

Názov krúžku                                                         Meno vedúceho krúžku 

Cvičenia z matematiky       (9. ročník)                   Mgr. Kuchčáková Mária

Práca s počítačom          (II. stupeň)                 Ing. Wassermannová Viera

Mozaika                             (II. stupeň)                 Mgr. Palubová Mária

Športový                           (II. stupeň)                Mgr. Bašta Pavel

Environmentálny               (II. stupeň)                MVDr. Hanulová Daniela

Čitateľský klub                 (II. stupeň)                Mgr. Koščová Marcela

IT  -  Informačné technológie          (I. stupeň)                  Ing. Ondrušová Marta

Pestré všeličo I                                (I. stupeň)                  Mgr. Pavlanská Jolana

Pestré všeličo II                              (I. stupeň)                   Mgr. Grigerová Martina

Zabavme sa spolu                           (I. stupeň)                   Mgr. Antolová Mária

Výtvarný                                        (I. stupeň)                  Mgr. Kubovčíková Denisa

Slniečko                                            (I. stupeň)                  Eva Hamburgová

Šikovníček                                         (I. stupeň)                  Mgr. Hockicková Andrea

Obratná mačička                               (I. stupeň)                  Mgr. Maľaková Blanka

Zábavné popoludnie                    (I. stupeň)                  Mgr. Kamenická Beáta

Z každého rožku trošku              (I. stupeň)                  Staňová Milada

Anglický jazyk                         (I. stupeň)                   Mgr. Schneiderová Mária

Zumba (cvičenie s hudbou)           (I. stupeň)                  Mgr. Vošková Mária

Milí žiaci, učitelia, rodičia,

Milí žiaci, učitelia, rodičia,

slávnostné otvorenie školského roka 206/2017 sa uskutoční dňa 5.9. 2016, o 8:00 hod. na chodbe v budove 2. stupňa školy. Po slávnostnom príhovore riaditeľa školy pôjdu žiaci pod vedením triednych učiteľov do svojich tried, kde dostanú organizačné pokyny k novému školskému roku.
O 9:00 hod. bude v miestnom kostole svätá omša pod vedením školského kaplána. Účasť na svätej omši je pre žiakov dobrovoľná.

Tešíme sa vás!

Mgr. Peter Strážik

riaditeľ školy
Zoznam školských potrieb pre budúcich prvákov

Zoznam školských potrieb pre budúcich prvákov

Slovenský jazyk a literatúra:  písanka č. 511  ( 5 ks), písanka č. 511b s pomocnou linkou (2 ks),  zošit č. 420  (1 ks), slovníček

 

Matematika:  písanka č. 513  ( 3 ks)

Výtvarná výchova: 40 ks výkres A4, 10 ks výkres A3, sada farebných papierov, gumený obrus, vodové farby, temperové farby, paletu,  plochý štetec , guľatý štetec tenký a hrubý, nádoba na vodu, handrička, voskové pastelky, malé nožnice (oblý hrot), lepidlo (tyčinka), plastelína, ochranný odev, uložené v malom kufríku ( príp. v krabici)

 

Telesná výchova: tepláková súprava, tričko, ponožky, tenisky s bielou podrážkou, sťahujúce plátené vrecko - všetko označené menom

Písacie potreby: peračník, ceruzky č. 2, mäkká biela guma, strúhadlo so zásobníkom, farebné pastelky,  pero Pilot, fixky

Iné pomôcky: obaly na písanky, školské dosky,

Hygienické potreby:  toaletný papier, hyg. vreckovky
Prezuvky:  uzatvorené prezuvky s bielou podrážkou označené menom a uložené vo vrecku (tiež označené menom)

Všetky potreby musia byť viditeľne podpísané.


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok