KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Bolo raz jabĺčko krásne...

Bolo raz jabĺčko krásne...

Bolo raz jabĺčko krásne... tak túto pesničku pozná každý žiak. Jabĺčko – malé, veľké, zelené, červené, čarovné. Nechýba ani v rozprávkach. Rozprávkový strom sa objavil na chodbe našej školy. Žiaci si vpísali svoje tajné želanie do čarovného  jabĺčka a upevnili ho na strom. Veríme že, jabĺčko má naozaj veľkú moc.

tr. uč. A. Hockicková

Šikovníci

Šikovníci

V uplynulom týždni pracovali s drevom žiaci špeciálnej triedy v Roškovciach na hodinách pracovného vyučovania. Poznávali vlastnosti, druhy dreva a možnosti jeho spracovania.  Najviac ich zaujala praktická zložka vyučovania, počas ktorej rezali, brúsili a vŕtali otvory do dreva.   Žiaci vyrobili obrazy ovocia, zeleniny a nápovedné obrázky k abecede.

Tr. učiteľka Zuzana Sivecová

SVETOVÝ DEŇ VÝŽIVY

SVETOVÝ DEŇ VÝŽIVY

Žiaci ŠT (7.,8.) si 17.10.2016 pripomenuli SVETOVÝ DEŇ VÝŽIVY.  Okrem rozprávania o zdravých potravinách vyrobili pekné plagáty a jabĺčka.

Mgr. Palubová

Európsky deň jazykov 2016

Európsky deň jazykov 2016

Ani tento rok sme nezabudli na 26.september, deň Európskych jazykov. Vymenili sme tradičnú angličtinu za iné jazyky. Piataci a šiestaci si vyskúšali nemčinu a siedmaci a ôsmaci sa ponorili do tajov španielčiny. Žiaci sa nielen zabavili. ale čo to aj naučili. 

zod. p.uč. M.Bednáriková
Do Kamenného raja je to od nás na skok

Do Kamenného raja je to od nás na skok

Žiaci ôsmeho ročníka našej školy navštívili dňa 30.9.2016 národnú prírodnú rezerváciu Dreveník, ktorý je považovaný za jeden z najväčších a najstarších travertínových vrchov na Slovensku. Ôsmaci si takouto nenásilnou formou doplnili poznatky z geológie, botaniky, zoológie i histórie nášho regionu.

p.uč. D.Hanulová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok