KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Prišiel ku nám pán Mikuláš

Prišiel ku nám pán Mikuláš

6. decembra zavítal do Roškoviec Mikuláš. Neprišiel sám, priviedol aj nezbedného čertíka. Najprv navštívil tých najmenších z MŠ v Doľanoch a Roškovciach. Potom bol zvedavý na všetky poslušné, aj neposlušné deti v našej škole. Niektoré sa ho zľakli, plakali, ba až pod lavice sa skrývali. Tie dobré odmenil Mikuláš sladkosťou, za ktoré mu deti poďakovali krásnou pesničkou.

p. uč. Z.Sivecová, p. asistentka Hamburgová

Mikuláš, Mikuláš, čo mi dáš?

Mikuláš, Mikuláš, čo mi dáš?

Sviatok, ktorý zbožňujú všetky deti. Sprevádza ho očakávanie, radosť z jeho príchodu. Žiaci 9. ročníka sa rozhodli, že svojim spolužiakom spríjemnia tento veľký deň. Nacvičili si krátke vtipné predstavenie, ktoré zahrali vo všetkých triedach. Pred samotným odmeňovaním mali malú podmienku. Všetky deti si museli zaslúžiť sladkú odmenu a niečo Mikulášovi zaspievať alebo zarecitovať. Mikuláš bol milo prekvapený z toho, akí sú naši žiaci šikovní.

M. Koščová

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA

Dňa 9.12.2016 sa uskutoční školské kolo geografickej olympiády zo začiatkom o 7:35 hod. v 3 kategóriách:
Kategória G – 5. roč.
Kategória F – 6. roč., 7. roč
Kategória E – 8. roč., 9. roč.
p. u. Jurečková

Súťaž v SUDOKU

Súťaž v SUDOKU

Dňa 5.12.2016 sa konala  súťaž jednotlivcov v riešení logickej hry SUDOKU. Súťaže sa zúčastnilo 20 žiakov z ôsmeho a deviateho ročníka. Z VIII.A zvíťazila Klaudia  Oravcová a Juliana Dluhošová z IX.A. Každý žiak riešil tri SUDOKU rôznej náročnosti. Aj keď niektorí neboli úspešní,  neobsadili víťazné miesta, získali  nové skúsenosti. 

p.uč. V . Wassermannová

Divadelné predstavenie

Divadelné predstavenie

Dňa 29.11.2016 sa žiaci I.stupňa, zúčastnili na divadelnom predstavení v Spišskej Novej Vsi. Mali možnosť pozrieť si rozprávku Baltazár Banán. Žiakom sa vystúpenie veľmi páčilo.

p.uč. D.Kubovčíková


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok