KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Fašiangy na ľade

Fašiangy na ľade

Tento rok nám počasie doprialo tú správnu mrazivú atmosféru potrebnú pre fašiangy na ľade. Deti z ŠKD si vopred pripravili šašovské čiapky, mašle, nosy, kostýmy a 27. 01. 2017 vyrazili na korčuliach na zamrznutú plochu. Spoločne si zakorčuľovali všetci šašovia a zasúťažili v disciplínach, v ktorých ukázali svoju šikovnosť a zručnosť, za čo dostali sladké fašiangové dobroty a teplý čaj na zahriatie. Počas celého popoludnia nás sprevádzala hudba a dobrá nálada.

Foto

vych. Antolová, vych. Staňová

 

ŠALIANSKY MAŤKO

ŠALIANSKY MAŤKO

25.1.2017 sa Karol Kučera, žiak III.A zúčastnil okresného kola v Levoči - Šaliansky Maťko. Získal 3.miesto.

Všetci mu srdečne blahoželáme.

tr.uč. J.Hollová

VŠEVEDKO

VŠEVEDKO

V decembri 2016 prebehol 8.ročník súťaže o titul VŠEVEDKO, na ktorom sa zúčastnili aj traja žiaci III.A triedy. O titul zabojovalo 17 578 žiakov. Z III.A triedy:

1. Karol Kučera - získal 36 miesto

2. Lujza Macejová - 42.miesto

3. Dominik Orlovský - 68.miesto.

Za preukázanú múdrosť dostali titul:

Karol Kučera - namúdrejśí Vševedko školy

Lujza Macejová a Dominik Orlovský - Vševedkovi učni

Blahoželáme!

tr. uč. J.Hollová

Náboženská výchova

Náboženská výchova

V treťom januárovom týždni sa p. učiteľky s deťmi z elokovaného pracoviska v Roškovciach zúčastnili požehnania priestorov školy, ktoré vykonal p. kaplán vyučujúci náboženskú výchovu. V duchu kresťanských tradícií pri príležitosti sviatku Zjavenia Pána si obradom a krátkou modlitbou prítomní vyprosili osobitné Božie požehnanie a ochranu.

p.uč. Z.Polláková

Guľovačka

Guľovačka

Keďže nám riadne nasnežilo, tak sme využili túto lákavú snehovú nádielku a dňa 17.1.2017 sme si so žiakmi z Roškoviec urobili riadnu guľovačku. Mali sme aj nevšedné obecenstvo a to diviaka, ktorý nás pozoroval z lesa. Škoda že sme ho nestihli odfotiť.

Mgr. Kamenická, Mgr. Polláková, Mgr. Maľáková


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok