KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Záložka do mojej knižky

Záložka do mojej knižky

Žiaci I.stupňa sa stali na chvíľu ilustrátormi. S témou vesmír sa popasovali a vytvorili veľmi krásne záložky do knihy. Vďaka takejto záložke už nezabudneme kde sme naposledy čítali.

Tr. uč. Hockicková

Videoprojekcia – Peru

Videoprojekcia – Peru

Dňa 31.3.2017 sa žiaci 6., 7. a 8. ročníka našej školy zúčastnili na zaujímavom  vzdelávacom programe s názvom Peru- Štyri strany sveta. Táto projekcia a následná diskusia im pomohla prehĺbiť si poznatky o živote, kultúre, histórii i geografii ľudí žijúcich v juhoamerickom štáte Peru.

p.uč. A.  Jurečková, V. Wassermannová

Hádankovo

Hádankovo

Dňa 5.apríla si žiaci druhých ročníkov "prevetrali hlavičky" a súťažili v hádaní hádanok. S niektorými sa poriadne potrápili. Najlepšie sa darilo Andrejovi Dzurňákovi a Andrejovi Kandrovi. Ale boli tu aj ďalší snaživci: D. Butvin, L. Mydlár, B. Dzurňáková, Z. Polláková, S. Hrehorčáková, F. Krivoš, J. Jánošík, D. Kurta, T. Vislocký, T. Tejbusová. Všetkým blahoželám!
p. uč. Pavlanská

Súťaž o najlepšieho čitateľa triedy

Súťaž o najlepšieho čitateľa triedy

V rámci marca - mesiaca knihy prebehla v  I.B  súťaž o najlepšieho čitateľa triedy. Žiaci mali za úlohu prečítať zadaný text. Museli ho čítať zrozumiteľne a čo najrýchlejším tempom. Boli naozaj veľmi šikovní a niektorí by predbehli v čítaní aj dospelákov. Keď dočítal  posledný žiak v triede, začalo vyhodnotenie. Najlepší čitatelia boli odmenení.

Najlepší čitatelia:

  1. Sofia Šofranková
  2. Richard Kamarýt
  3. Viktória Vaškebová
  4. Erik Bartko
  5. Marek Mazúr
  6. Zuzana Krigovská

tr. uč. M. Grigerová

Exkurzia SHMU v Gánovciach

Exkurzia SHMU v Gánovciach

Žiaci VII. A triedy sa v piatok, 24. marca 2017, zúčastnili na exkurzii. Deň otvorených dverí mal Slovenský hydrometeorologický ústav v Gánovciach. Hlavnou úlohou exkurzie bolo vypúšťanie meteorologickej sondy do atmosféry, ktorá zaznamenáva informácie o počasí. Zúčastnili sme sa prednášky o atmosfére a jej jednotlivých vrstvách a žiareniach, ktorým sa máme vyvarovať. Sprievodca nám ukázal meteorologickú búdku a prístroje, ktoré sa pri meraní používajú. Tieto činnosti žiakov najviac zaujali.

p. uč. V. Wassermannová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok