KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Súťaž v skákaní cez švihadlo

Súťaž v skákaní cez švihadlo

Aj tohto roku si dievčatá a chlapci z 1. stupňa zmerali svoju vytrvalosť  a šikovnosť  v skákaní cez švihadlo. Umiestnili sa takto:

  1. miesto -  Sofia Hrehorčáková
  2. miesto - Benjamín Smoleňák
  3. miesto - Vierka Lukášová

Víťazom  blahželám!

p.uč. M. Grigerová

Čitateľský denník v anglickom jazyku

Čitateľský denník v anglickom jazyku

 Piataci sa tento školský rok pustili do spoznávanie anglickej literatúry. Spoločne si prečítali dva krátke príbehy od Oscara Wilda a G.C.Thornleyho. Ich príbehy spracovali do prvých listov svojich čitateľských denníkov. A aké príbehy ich čakajú budúci rok? Nechajme sa prekvapiť. 

zod.uč. M.Bednáriková
Školský výlet

Školský výlet

 Žiaci 5., 6. a 7. a 8. ročníka sa tento rok rozhodli spoznávať juh Slovenska. Náš výlet sme zahájili v malebnej dedinke Štítnik, kde sme obdivovali krásy gotického evanjelického kostola. Následne sme sa schladili v chodbách Ochtinskej aragonitovej jaskyne s nádhernou a bohatou výzdobou.Náš výlet sme ukončili v kaštieli Betliar, ktorý nás uchvátil nielen svojou vnútornou výzdobou a zariadením, ale aj nádherným parkom v jeho okolí. 

zodp.uč. D.Hanulová, M.Ondrušová, P.Bašta, M.Bednáriková

Pozri

"Prírodoveda inak"

Žiaci IV.B triedy sa 2.júna zúčastnili exkurzie do dedinky Bijacovce. Navštívili sme múzeum poľovníctva a lesníctva, v ktorom sme si overili a doplnili svoje poznatky z predmetu prírodoveda.Žiakom sa tento náš hlavný bod programu veľmi páčil, zobrazenie prírody bolo podľa ich slov "ako naozaj" a vidieť toľko lesných zvierat pokope bol ozaj zážitok. Obzreli sme si tiež kaštieľ a park s danielmi, navštívili sme MŠ, kde nám deti predviedli pripravený tanček a potešili nás darčekom.  Slovenský jazyk sme sa učili so štvrtákmi miestnej ZŠ.
p.uč. Vošková
Divadelné predstavenie

Divadelné predstavenie

Herci z divadla Drak nám 6.6. 2017 zahrali veselohru Kubo. Žiakom  sa príbeh o hlúpom  dedinskom  chlapcovi veľmi páčil. Zaujali ich najmä vtipné dialógy či slovenské piesne, ktoré boli príjemným spestrením predstavenia.

M.Koščová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok