KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Každú jeseň celkom iste, berie vietor stromom lístie.  Je to veľká paráda, šarkan listy naháňa.

Každú jeseň celkom iste, berie vietor stromom lístie. Je to veľká paráda, šarkan listy naháňa.

"Pozrite sa, môj šarkan letí najvyššie." So šarkanom v ruke a za pekného počasia sme sa vybrali do nášho parku. Deti šantili a vôkol sa ozývali radostné výkriky.  Nechýbala  ani súťaž o  najlepšie lietajúceho  šarkana. Zvíťazili  šarkany Dašky  a Dominika. Všetkým deťom za účasť veľmi pekne ďakujem. 

Tr.uč. Hockicková 

Zber papiera

Zber papiera

Zberateľská horúčka na našej škole vypukne  v dňoch 17.10.2017 - 18.10.2017.

K dispozícii budú službukonajúci žiaci v telocvični, kde Vám papier zvážia a preberú. Zbierame noviny, časopisy, letáky, staré knihy (bez tvrdých obalov). Balíky musia byť pevne zviazané špagátom, nie v kartónových krabiciach ani v igelitkách.

Kartón nezbierame!

17.10.2017 - 18.10.2017
utorok, streda: 7:15 - 7:45, 12:00 - 14:00

NAŠE PRVÉ PÍSMENO

NAŠE PRVÉ PÍSMENO

Naši prváci už spoznali prvého kamaráta z abecedy - písmeno A.
Ich práca pozostávala z vyhľadávania, krúžkovania a vystrihovania v texte, čím sa naučili rozoznať tvar grafémy. Žiaci pracovali jednotlivo. Nakoniec sa práce spojili a vznikol prvý spoločný projekt prvákov.

  p.uč. Mgr. D.Leskovská
Prváci a interaktívna tabuľa

Prváci a interaktívna tabuľa

Interaktívna tabuľa umožňuje prezentovať učivo novým spôsobom, aby sa žiaci aktívne zapájali do vyučovacieho procesu. 
Naši prváci si to mohli vyskúšať na hodine slovenského jazyka a matematiky.

 Na hodine slovenského jazyka písali prstom písmeno A na tabuľu.

 Na hodine matematiky riešili logické úlohy.

 Práca s interaktívnou tabuľou sa žiakom páčila a boli to pre nich veľmi zaujímavé hodiny. 

 Mgr. Denisa Leskovská

Beh Levočskou Dolinou

Beh Levočskou Dolinou

Dňa 22. 9. 2017 sa siedmi žiaci našej školy zúčastnili pretekov „Beh Levočskou Dolinou.“ Žiaci súťažili  v krosovom vytrvalostnom behu. Preteky sa konali v priestoroch tenisových kurtov a starého ihriska v Levoči. V kategórií dievčat obsadila Tamarka Taratutová 4. miesto a Diana Vagnerová 12. miesto. V súťaži chlapcov v roku narodenia 2006-2007 sa na stupeň víťazov postavil Benjamín Smoleňák, keď obsadil 3. miesto, Lukáš Dzurňák dobehol na      11. mieste. O kategóriu vyššie Damián Dzurilla obsadil 9. miesto. V najstaršej kategórii s rokom narodenia 2002-2001 Benjamín Bednár dobehol na 12. mieste a Mikuláš Smoleňák sa umiestnil na 16. priečke.

Mgr. Pavel Bašta


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok