KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Mikuláš, Mikuláš, čo v tom vreci schovávaš?  Sladkosti a cukríčky, len pre dobré detičky......

Mikuláš, Mikuláš, čo v tom vreci schovávaš? Sladkosti a cukríčky, len pre dobré detičky......

Čas plynie ako voda, ani sme sa nenazdali a je tu predvianočný čas, v ktorom nesmie chýbať ani mikulášsky program. V pondelok 7.12.2015 zavítala mikulášska nálada aj na našu školu. Žiaci deviateho ročníka si pripravili program pre celú školu. Nechýbali scénky, piesne, tanec a súťaže doprevádzané  hudbou a dobrou náladou. Mikuláš  deti odmenil sladkosťami a spokojné boli obe strany. Tento deň vniesol medzi školské lavice prvý silnejší vánok sviatočnej adventnej nálady.

p. uč. V. Wassermannová

Imatrikulácia

Imatrikulácia

Do školy sa teším, už ma to tam ťahá,
naučím sa čítať, písať, všetko zrátať sama.
Dňa 24. 11. 2015 sa v našej škole konala imatrikulácia. Žiaci I.A a I.B boli pasovaní za žiakov našej školy. Rytieri a víly ich previedli cez bránu školského kráľovstva a prváčikovia sľúbili, že budú čestnými žiakmi tejto školy.
Tak veľa šťastia milí prváčikovia!
p. uč. A. Hockicková, J. Pavlanská, M.Antolová, H. Staňová
Návšteva Mikuláša v Roškovciach

Návšteva Mikuláša v Roškovciach

V piatok 4. decembra navštívil našu školu v Roškovciach Mikuláš s čertíkom. Najprv pozdravili tých najmladších v materskej škole, kde na nich trpezlivo čakali deti , ktoré potešili Mikuláša a čertíka básničkami a pesničkami. Potom sa otvorili dvere každej triedy po zazvonení mikulášskeho zvončeka u našich žiakov. Mikuláš ich obdaril sladkosťou a čertík úsmevom. Niektorí sa  veľmi báli, plakali a ostatní sa radovali.

Tešíme sa na Mikuláša o rok.

p.uč. Z.Sivecová, E. Hamburgová

Koncert

Koncert

Hudobné hádanky, možnosť vypočuť  a zaspievať si  populárne piesne  rôznych žánrov mali žiaci na umeleckom programe, ktorý sa konal 30.11.2015 v telocvični školy. Koncert, ktorý mal názov Hudba, na ktorú sa nezabúda, žiakov zaujal a bol príjemným spestrením výchovno-vzdelávacieho procesu.  

p.uč. M.Koščová

Farebné čaro jesene

Farebné čaro jesene

Jeseň je vždy krásna farebná. Listy sa menia zo zelenej na žltú, oranžovú, červenú a všetky odtiene týchto farieb.

 

Preto sme sa aj my snažili toto ročné obdobie vystihnúť v estetickej, pracovnej oblasti výchovy. Žiaci maľovali, farbili, vystrihovali. Každý žiak prispel jedným listom. Šaty pani Jesene sú síce nepraktické ale vyrobené z láskou.

p. uč. D. Hanulová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok