KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Finančná sloboda

Finančná sloboda

Finančnú gramotnosť na školách pomáha  zvýšiť simulačná hra FINANČNÁ SLOBODA , ktorú zabezpečuje finančná spoločnosť OVB. A tak   žiaci z VIII.A  a XI. A sa 25.10.2017 zahrali na fiktívne rodiny Peniažkovcov, ktoré prešli tridsiatimi rokmi života a postupne prekonávali rôzne životné situácie. Počas hry premýšľali nad rodinným rozpočtom, sporili, poisťovali, investovali, postihli ich nepredvídané udalosti, prírodné katastrofy, strácali i získavali peniaze. V takto simulovanom prostredí nadobúdali potrebné zručnosti súvisiace s financiami. Keďže produkty v hre majú podobné vlastnosti ako produkty v reálnom živote, žiaci môžu poznatky z hry následne využiť v bežnom živote.

p.uč. V. Wassermannová

Svetový deň umývania rúk

Svetový deň umývania rúk

Jedným z najdôležitejších hygienických návykov je správne a hlavne pravidelné umývanie rúk. UNICEF vyhlásila 16. október za svetový deň umývania rúk, preto sme zrealizovali zaujímavé aktivity spojené so správnou technikou umývania rúk mydlom a kefkou, ktorá je základným predpokladom ako sa vyhnúť infekčným chorobám. Žiaci sa naučili veselé riekanky o rukách, ktoré obkresľovali a vytvorili poučný projekt.

p.uč. Z.Sivecová, M.Vošková

 

Čítam – relaxujem, snívam, učím sa

Čítam – relaxujem, snívam, učím sa

Ako vzniká kniha? Kto stojí pri jej zrode či samotnej  výrobe? O tom sa mohli žiaci 1. stupňa niečo dozvedieť na podujatí pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc. Okrem diskusie o čítaní im žiaci 2. stupňa  prečítali úryvky zo známych rozprávok, kde si naši mladší čitatelia otestovali svoje vedomosti.  Z knižnice odchádzal každý so zaujímavou knihou. Výhercovia si odniesli z rozprávkovej  súťaže  aj peknú záložku.

p.uč. M. Koščová

Výstava Gregora Nadzama

Výstava Gregora Nadzama

Dňa 17. 10. 2017 sme si vyučovanie ozvláštnili netradičnou hodinou v priestore EQO v areáli našej školy, kde prebieha výstava výtvarníka, všestranného umelca Gregora Nadzama s názvom Heterotópie. Po oboznámení sa s pojmami výstava, expozícia, kurátor sme interpretovali výtvarné diela. Naše postrehy boli často úsmevné, no relevantné. Na naše zvedavé otázky nám odpovedal ochotný kurátor pán Adam Macko. Pozreli sme si zaujímavú audio – vizuálnu projekciu, ktorá nás zastavila v tomto uponáhľanom svete a „prinútila“ nás rozmýšľať nad dôležitými témami v živote človeka. Na záver sme si prečítali verše Jána Buzássyho a našli mnoho paralel u týchto dvoch umelcov. Zistili sme, že jednotlivé druhy umenia ako napr. výtvarné, literárne, hudobné spolu úzko súvisia, preto sa na výstavy umeleckých artefaktov budeme určite vracať.

p.uč.S.Lesňáková

IBOBOR 2017/2018

IBOBOR 2017/2018

Pozor!! Pripravte sa na iBobra. Súťaží sa v učebni I1:

  • utorok 7. novembra Drobci: II.A, II.B o 9.35 hod., III.A o 10.30 hod., III.B o 11.20 hod.
  • streda 8. novembra Bobríci: IV.A o 10.30 hod., V.A a V.B o 11.20 hod.
  • štvrtok 9. novembra Benjamíni: VI.A o 9.35 hod., VII.A o 10.30 hod.
  • piatok 10. novembra Kadeti: VIII.A o 9.35 hod., IX.A o 10.30 hod.

Úlohy sú prístupné pre všetkých záujemcov v archíve úloh.

p.uč. M.Ondrušová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok