KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

PATAGORIÁDA

PATAGORIÁDA

Dňa 13.-14.12.2017 sa konalo školské kolo PYTAGORIÁDY.

Blahoželáme úspešným riešiteľom:

Lujza Macejová, Ján Kuchčák, Tobias Marčišák, Patrik Suchý - IV.A

Marek Kamenický - V.B

Dávid Bašista - VI.A

Ján Breja - VII.A

Laura Holotňáková - VIII.A

p.uč. M.Kuchčáková, V.Wassermannová

Vianočná besiedka

Vianočná besiedka

Dňa 13. decembra 2017 sa v Roškovciach pod vedením tr. učiteliek Kamenickej, Maľákovej a Pollákovej a za prítomnosti riaditeľa školy a rodičov detí uskutočnila Vianočná besiedka. Žiaci prednesom, tancom a spevom predstavili prítomným svoj program s vianočnou tématikou. Takto sme si spoločne pripomenuli, že sa nezadržateľne blížia najkrajšie sviatky roka - Vianoce.
tr. uč. Zuzana Polláková

VŠETKOVEDKO

VŠETKOVEDKO

Dňa 30.novembra 2017 sa žiaci našej školy ( 4 druháci, 8 tretiakov, 1 piatačka) zapojili do celoslovenskej súťaže VŠETKOVEDKO. Mali šancu ukázať, čo všetko už vedia o svete, ako dobre sa naučili čítať a ako si vedia poradiť s netradičnými otázkami.
Výsledky budú zverejnené najneskôr 21.12.2017. Dúfajme, že sa zadarí...
p.uč. Pavlansk
a

„Pred oknom, za oknom...“

„Pred oknom, za oknom...“

Týmito slovami sme 6. decembra v Roškovciach privítali Mikuláša s čertom. Žiaci sa veľmi tešili, no niektorí aj báli. Najväčšiu radosť im urobili sladkosti, za ktoré sa poďakovali krásnou pesničkou a básničkou . Náš Mikuláš nezabudol ani na deti z materskej školy v Doľanoch a Roškovciach, ktoré si pre neho pripravili pestrý Mikulášsky program.

P. učiteľka Sivecová, Hamburgová

IMATRIKULÁCIA

IMATRIKULÁCIA

Dňa 30.11.2017 sa naši najmladší žiaci stali ozajstnými právoplatnými žiakmi nášho školského kráľovstva. Slávnostne za prítomnosti rodičov aj so svojimi staršími spolužiakmi zdolali všetky skúšky šikovnosti a zložili svoj školský sľub.
Mgr. Leskovská

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok