KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Deň jablka

Deň jablka

Jablko – šťavnaté, sladké a voňavé. Najlepšie chutí priamo odtrhnuté zo stromu, ale môžeme si ho aj nasušiť, či uložiť do zásoby. Nič nepokazíme, ak ho využijeme pri príprave koláčov alebo iných dobrôt. Deň 21.10. je vyhlásený za Svetový deň jablka a  žiaci aj učitelia si ho pripomenuli tým, že si k desiate pribalili jabĺčko. Dozvedeli sme sa, prečo je dôležité zjesť aspoň jedno jabĺčko denne. Aj vyučovanie v tento deň sa nieslo v znamení jablka a  žiaci čítali, počítali, kreslili  a zdobili  jabĺčkových škriatkov.

Tr. uč. Hockicková

Halloween

Halloween

Vyrezané svetielkujúce tekvice, vôňa sviečok,  výzdoba a strašidelné príbehy takto to vyzeralo vo štvrtok  aj u nás pred Sviatkom Všetkých svätých.  Halloween je skôr známy v západných krajinách ako u nás. Ani my sme sa nedali zahanbiť a spestrili  sme si vyučovanie. Strašidelné počítanie či čítanie nebolo pre naše strašidielka veľký  problém.

Veselý Halloween  prajú učiteľky I. stupňa.

Jesenné tvorenie

Jesenné tvorenie

Vyrezávanie tekvíc má aj na našom území dlhú tradíciu. Stalo sa obľúbenou aktivitou detí či už doma alebo v škole a žiaci 3.A triedy si spestrili jesenné popoludnie. Mali možnosť vyrezať si svoju tekvicu sami a ich tvorenie potešilo, rozvonialo  a skrášlilo chodbu našej školy.

Ďakujem Vám milí tretiaci, zopakujeme si to o rok.

Tr. uč. Hockicková

HALLOWEEN 2017

HALLOWEEN 2017

31.október je už za dverami a my sme ani tento rok nezabudli  na oslavu tradičného anglosaského ľudového sviatku menom Halloween. V rámci hodín anglického jazyka sme spoznávali históriu, tradície a zvyky tohto sviatku. Každá trieda sa nielen niečo naučila, ale aj zabavila. Hooooo...

zod.p.uč.M.Bednáriková

Finančná sloboda

Finančná sloboda

Finančnú gramotnosť na školách pomáha  zvýšiť simulačná hra FINANČNÁ SLOBODA , ktorú zabezpečuje finančná spoločnosť OVB. A tak   žiaci z VIII.A  a XI. A sa 25.10.2017 zahrali na fiktívne rodiny Peniažkovcov, ktoré prešli tridsiatimi rokmi života a postupne prekonávali rôzne životné situácie. Počas hry premýšľali nad rodinným rozpočtom, sporili, poisťovali, investovali, postihli ich nepredvídané udalosti, prírodné katastrofy, strácali i získavali peniaze. V takto simulovanom prostredí nadobúdali potrebné zručnosti súvisiace s financiami. Keďže produkty v hre majú podobné vlastnosti ako produkty v reálnom živote, žiaci môžu poznatky z hry následne využiť v bežnom živote.

p.uč. V. Wassermannová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok