KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Divadelné predstavenie

Divadelné predstavenie

Herci z divadla Drak nám 6.6. 2017 zahrali veselohru Kubo. Žiakom  sa príbeh o hlúpom  dedinskom  chlapcovi veľmi páčil. Zaujali ich najmä vtipné dialógy či slovenské piesne, ktoré boli príjemným spestrením predstavenia.

M.Koščová

Čo vieš o Slovensku?

Čo vieš o Slovensku?

Takto sa nazýval náš vedomostný kvíz,  ktorého sa zúčastnili žiaci štvrtých ročníkov dňa 24.mája 2017. "Prevetrali" si vedomosti v oblasti prírodovedy, vlastivedy, literatúry...
Výhercom blahoželám!
p.  uč. Pavlanská

Zdravé, svieže mliečko biele,  a od mliečka zdravie celé!...

Zdravé, svieže mliečko biele, a od mliečka zdravie celé!...

Aj táto báseň zaznela hneď zrána 16. mája v našej škole, pri príležitosti svetového dňa mlieka. Ako sme ho oslávili? Naše štvrtáčky nám v mliečnom stánku, počas celého dňa ponúkali rôzne dobroty z mlieka. Na čítaní sme čítali o mlieku na matematike počítali s mliekom. Popoludní sme sa so žiakmi I.stupňa pokúsili vytvoriť vlastnú zmrzlinu, plagát, podojiť kravičku a dozvedeli sme sa niečo viac o mlieČku. Žiaci sa mohli zapojiť do mliečneho kvízu a taktiež bola vyhlásená súťaž o to, ktorá trieda prinesie do školy čo najviac mliečnych výrobkov. V súťaži tried sa na 1.mieste umiestnila III.A (35 výrobkov), na 2. mieste I.A (25 výrobkov) a na 3. mieste sa umiestnili triedy II.B a IV.B (16 výrobkov). Víťazná trieda bola odmenená.

Prajeme Vám krásny plnotučný deň.

p.uč. Vošková

A takto sme sa zabávali.....

Kritické myslenie

Kritické myslenie

V kalendári je 15. máj známy ako Svetový deň rodiny, na ktorý sme si spomenuli v Roškovciach . Pre žiakov špeciálnej triedy boli pripravené  tvorivé aktivity, ktorých výsledkom bol krásny projekt o rodine. Projekt bol zameraný na kritické myslenie žiakov, ktoré sme podporili rôznymi metódami ako akrostich, cinquain, brainstorming  a voľné písanie.

P. uč. Sivecová

Rozprávka o Šípkovej Ruženke

Rozprávka o Šípkovej Ruženke

Pred týždňom sa predstavili žiaci zo špeciálnej triedy v Roškovciach v známej rozprávke o Šípkovej Ruženke. Zahrali si všetky úlohy od milej princeznej  až po zlú vílu. Ich výkon sa páčil aj deťom z materskej školy v Roškovciach. Po nej nasledovala krátka exkurzia škôlkarov po našej škole.  Svojou návštevou nás veľmi potešili.

 P. uč. Sivecová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok