KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Preškoláci v škole

Preškoláci v škole

Dňa 25.1. 2018 zavítali do našej školy deti z materskej školy. Privítali ich prváci, ktorí sa s nimi podelili o školské lavice.

Predškoláci si mohli vyskúšať, aký je to pocit byť v škole. Samozrejme sa všetci spolu aj chvíľku učili. Prváci im ukázali, ako vedia čítať, písať a počítať. Predškoláci si prelistovali aj naozajstný Šlabikár. Čítali písmená aj určovali daný počet podľa čísla.

p.uč.D. Leskovská

Okresné kolo - Šaliansky Maťko

Okresné kolo - Šaliansky Maťko

Dňa 23.1.2018  sa v Levoči uskutočnil 25. ročník súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Porota vyzdvihla peknú účasť mladých talentov a pozitívne ohodnotila súťažiacich. 

Našu školu reprezentovali Daniela Dluhošová žiačka 7.A triedy a Dominik Kurta žiak 3.A triedy, ktorý získal 2. miesto v 1. kategórii .  

Obom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy. 

p.uč. A. Hockicková
Fašiangový karneval

Fašiangový karneval

"Žiaci z Roškoviec mali dňa 23.1.2018 Fašiangový karneval. V príjemnej atmosfére deti súťažili, spievali a tancovali. Po prezentácii masiek si pochutili na drobnom občerstvení." 

tr. uč. Polláková

Návšteva prvákov v MŠ

Návšteva prvákov v MŠ

Deti z   pozvali našich prvákov na milú návštevu . Budúci prváci vystúpili s kultúrnym programom. Zarecitovali pekné básne a zaspievali, šikovné tanečnice všetkých prekvapili tancom. Ani naši prváci  sa nedali zahanbiť.
 Predškolákom porozprávali, čo sa už naučili aj spoločne si zaspievali ...
 p.uč. Mgr. Denisa Leskovská

Vianočná akadémia 2017

Vianočná akadémia 2017

Vianoce. Najkrajšie sviatky roka. Všetci sa na tieto pekné dni tešíme a aj teraz sme pred odchodom na prázdniny zorganizovali v škole vianočnú  akadémiu. Program bol pestrý. Pozostával z kolied, tancov, scénok. Žiaci mali z nácviku aj realizácie jednotlivých čísel veľkú radosť a ich odmenou bol úsmev a potlesk spokojných divákov.

p.uč. M. Koščová    


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok