KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Fašiangový karneval

Fašiangový karneval

„Šašo Miky nerob triky, počítame balóniky- 1, 2, 3, 4, 5, už to vieme naspamäť!“ Touto  riekankou  otvorili žiaci 0. ročníka tohtoročný fašiangový bašavel v Roškovciach. Pomohli im aj starší žiaci zo špeciálnej triedy.  Všetci sa  predviedli v maskách, tancoch a súťažiach. Odmenou pre učiteľky  boli ich úsmevy, výborná  atmosféra a dobrá nálada.

Pozri

 Veselé fašiangy želá p. učiteľka Sivecová, Vošková a p. asistentka Hamburgová.

Telesná výchova na ľade

Telesná výchova na ľade

31. januára prežili žiaci z Roškoviec prvé korčuľovanie v živote.  Odohralo sa to na  zimnom štadióne v Levoči. Mnohí žiaci vedeli o tomto športe len  z televízie, no nikdy nemali možnosť vyskúšať ho na vlastnej koži. Medzi najšikovnejších patrili chlapci, ale nezahanbili sa ani dievčatá. Veľká vďaka patrí p. kaplánovi Ratajovi.

  Tr. učiteľka  Z.Sivecová

Burza stredných škôl

Burza stredných škôl

Aj v tomto školskom roku sa žiaci 9. ročníka mali možnosť zúčastniť burzy stredných škôl, ktorú zorganizoval Ůrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad a Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Levoča . Hlavnou myšlienkou burzy bolo osloviť a informovať žiakov pri voľbe strednej školy, ukázať im aj to, čo si trh práce v regióne vyžaduje a čo potrebuje.

p.uč.D.Hanulová

Lyžiarsky a snowboardový výcvik 2018

Lyžiarsky a snowboardový výcvik 2018

Tradičný lyžiarsky a snowboardový výcvik žiakov našej školy  sa v tomto školskom roku uskutočnil v dňoch 11.-15. januára 2018 v lyžiarskom stredisku Kubašok v Spišskom Bystrom.

Tí, ktorí na lyžiach alebo snowborde ešte nikdy nestáli, mali možnosť si to vyskúšať a možno sa k tomu ešte  niekedy vrátia. Tí, ktorí už na lyžiach alebo snowboarde mali niečo odjazdené, sa niečo nové naučili alebo pomohli svojim spolužiakom.

Hneď od začiatku výcviku nám zimné počasie prialo a snáď prispelo k dobrej pohode a radosti z prekonania strachu a samých seba.

p.uč.D.Hanulová

Všetkovedko

Všetkovedko

A máme tu výsledky žiakov našej školy z celoslovenskej vedomostnej súťaže VŠETKOVEDKO !
Vynikajúce 11.miesto a titul Všetkovedko a Všetkovedko školy získal Lukáš Mydlár z III.B. Srdečne blahoželám!!!
Snažili sa však i ostatní žiaci, ktorí získali diplom Všetkovedkov učeň.
p.uč.Pavlanská


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok