KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Medzinárodný deň mlieka

Medzinárodný deň mlieka

Dňa 17. mája  2016 , tak ako každý rok, sme si so žiakmi II. stupňa pripomenuli Medzinárodný deň  mlieka. V projektovom vyučovaní sme sa oboznámili s výživnými vlastnosťami a významom  mlieka pre človeka.  Žiaci si do školy obliekli biele tričká a, samozrejme, priniesli si mliečnu desiatu. Súťažili vo vedomostnom  kvíze, niektorí zložili básničky o mlieku. Vo všetkých aktivitách boli  hodnotení a umiestnili sa nasledovne: 1. miesto- VII.A, 2. miesto- VI.A, 3. miesto-V.A .

p. uč. Wassermannová

Deň matiek

Deň matiek

Dňa 13.5.2016 sme organizovali vystúpenie detí ku Dňu matiek. Žiaci nultého ročníka, I. C, II. B a špeciálnej triedy v Roškovciach vystupovali pre svoje mamičky, ktoré sa príjemne pobavili a posedeli si pri zákusku. Akciu zorganizovali učiteľky Sivecová, Maľáková, Kamenická, Polláková a asistentka Hamburgová.

Kvíz

Kvíz

Žiaci 3. a 4. ročníka si vo štvrtok 5. mája prevetrali svoje vedomosti v súťaži MÚDRA HLAVIČKA. Súťažilo sa v oblasti prírodovednej, vlastivednej, literárnej, všeobecnej. Všetkým účastníkom blahoželám, no najmä víťazom- Tobiasovi Šromekovi a Dávidovi Bašistovi!
p. uč. Pavlanská

Rozprávka po anglicky

Rozprávka po anglicky

Nielen v marci sa väčšia pozornosť venuje knihám. Knihami sme sa zaoberali počas roka aj na hodinách anglického jazyka vo 4.ročníku. Rozprávkové knihy s anglickým textom sme si vypožičali zo školskej knižnice. Klasické rozprávky čítané doma obohatili slovnú zásobu žiakov, ktorú využili i pri vytváraní projektov o najobľúbenejšej rozprávke.
p.uč. Pavlanská, Schneiderová

Spievaj si slávičku...

Spievaj si slávičku...

Odvahu, hudobný sluch či cit pri správnej interpretácii ľudovej piesne ukázali deti 1. stupňa v školskom kole súťaže Slávik Slovenska. Počiatočnú trému rýchlo prekonali a pred ostatnými spolužiakmi zaspievali svojenacvičené ľudové piesne. Pripravili nám veľmi pekný umelecký zážitok. Medzi 16 zúčastnenými deťmi sa umiestnili žiaci:

1. miesto – Sofia Hrehorčáková

2. miesto – Tobias Vislocký

3. miesto  -  Miriam Šofranková

                      Valentínka Filipová

  p.uč.M. Koščová, A. Hockicková


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok