KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

IBOBOR 2017/2018

IBOBOR 2017/2018

Pozor!! Pripravte sa na iBobra. Súťaží sa v učebni I1:

  • utorok 7. novembra Drobci: II.A, II.B o 9.35 hod., III.A o 10.30 hod., III.B o 11.20 hod.
  • streda 8. novembra Bobríci: IV.A o 10.30 hod., V.A a V.B o 11.20 hod.
  • štvrtok 9. novembra Benjamíni: VI.A o 9.35 hod., VII.A o 10.30 hod.
  • piatok 10. novembra Kadeti: VIII.A o 9.35 hod., IX.A o 10.30 hod.

Úlohy sú prístupné pre všetkých záujemcov v archíve úloh.

p.uč. M.Ondrušová

Páčil sa nám Kaštieľ v Markušovciach

Páčil sa nám Kaštieľ v Markušovciach

Vo štvrtok 19.10.2017 sme navštívili prekrásny kaštieľ v Markušovciach.  Žiakov najviac ohúril historický nábytok, oblečenie, korytnačie hodiny či storočné zrkadlá. Nezabudnuteľnými sa pre nich stali zlatý príbor alebo historické peniaze. Súčasťou exkurzie bola aj prehliadka rôznych hudobných nástrojov v Letohrádku Dardanely.       p. učiteľka B.Kamenická, Z.Polláková, Z.Sivecová, p. kaplán A.Rataj

Hrhovskí školáci na super výlete v Brne a iné...

Hrhovskí školáci na super výlete v Brne a iné...

Napriek skorému odchodu zo Spišského Hrhova, už pre pred piatou ráno a dlhej ceste, deti našej školy prežili v piatok 20. 10 krásny deň vo VIDA Science Centre v Brne. Ide o unikátny komplex stoviek interaktívnych exponátov rozdelených do 4 tematických sekcií – Planéta, Civilizácia, Človek a Mikrosvet. Súčasťou expozície je aj Science show plná zábavných pokusov, projekcia 3D filmov a špeciálne programy v Labodielňach. Po temer 4-hodinovej adrenalínovej prehliadke sme sa vybrali do Olympia centra na juhu Brna, kde sa deti vybláznili v unikátnom viacúčelovom parku s rozlohou 5,3 ha. Lezecké steny, lanový park, železnica, hojdačky, detský bager, preliezky, vodný svet a množstvo zón na sedenie a relax boli príjemným spestrením dňa.

Na záver deti míňali české stovky od rodičov v nákupnom komplexe, aby sa do Hrhova nevracali s prázdnymi rukami. Viac ako 5- hodinová cesta domov ubehla rýchle, nakoľko mladšia osádka ju prespala a starší žiaci ju trávili gurmánskymi a zábavnými aktivitami.

p.riad. P.Strážik

Zdravá výživa

Zdravá výživa

V týždni od 23.10. do 26.10.2017 prebehne na II.stupni našej školy a v školskej jedálni týždeň zdravej výživy. Pribaľte svojim deťom cez tieto dni obzvlášť zdravú stravu a nejakú zdravú dobrotu. Dňa 25.10.2017 budú prebiehať aktivity spojené so zdravou stravou.

p. uč. M.Ondrušová, D.Hanulová

A takto to vyzeralo...

OBJAV, PATENT, VYNÁLEZ

OBJAV, PATENT, VYNÁLEZ

... to bola téma projektu pre žiakov VI.A v rámci vyučovania predmetu TECHNIKA. Posúďte sami, či sa im podarilo danú tému zaujímavo spracovať.

Naše projekty


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok