KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Turisticko-poznávacia vychádzka Nízkymi Tatrami

Turisticko-poznávacia vychádzka Nízkymi Tatrami

V rámci turisticko-poznávacieho záujmového útvaru sme sa v sobotu dňa 19.10.2019 vybrali na turistiku do Nízkych Tatier. Výlet sme začali návštevou rozprávkovej Važeckej jaskyne, odkiaľ sme sa presunuli do Východnej a pešo pokračovali do údolia Čierneho Váhu a potom ďalej do Važca. Nebolo to jednoduché, lebo sme prešli vyše 20 km, ale všetci sme to zvládli super, aj tí najmenší štvrtáci. Unavení, no plní zážitkov sme sa z Važca autobusom vrátili domov.

p. uč. Jurečková, p.uč. Koščová

Recitačná súťaž Piráti krásy

Recitačná súťaž Piráti krásy

Vo štvrtok 7.11.2019 sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnila recitačná súťaž pod názvom Piráti krásy. V tomto školskom roku bola zameraná na tému Oslava Boha v jeho stvorenstve.

Cieľom súťaže bolo napomôct žiakom spoznať vlastnú kultúru a hodnoty literárnej tvorby slovenských autorov, taktiež vytvárať priestor a možnosti pre rozvoj komunikačných, osobnostných a existenciálnych kompetencií, prehlbovať tvorivosť, kultivovanú reč, vzťah k slovu ako kultúrnej, náboženskej a umeleckej hodnote.

Súťaže v kategórii próza sa za našu školu zúčastnil žiak siedmej triedy Alexej Soľák. Ďakujeme mu za reprezentáciu školy i za vynaložené úsilie počas prípravy.

P. uč. M. Majzel

Šarkaniada

Šarkaniada

Slnečný deň a priaznivý vietor,  to je čas, kedy  jesennú oblohu ovládnu šarkany. Aj tohto roku sa obloha v našom parku zaplnila lietajúcimi šarkanmi. Pestrofarebné divadlo si užili  aj žiaci našej školy.   

Tr. uč. Hockicková

Mesiac úcty k starším

Mesiac úcty k starším

Žiaci našej triedy si pripomenuli, akú dôležitú úlohu majú starí rodičia v ich živote. Rozprávali sme sa o tom,  ako spolu trávia čas a čo sa od starých rodičov naučili. Plní očakávania privítali Amálkinu babičku, ktorá nás previedla  svetom rozprávok  a ponúkla nás voňavým medovníkom, za čo jej veľmi pekne ďakujeme.

Tr. uč. Hockicková

Imatrikulácie

Imatrikulácie

Klopi, klopi brána, otváraj sa z rána... takto zneli úvodné slová našich malých prváčikov, ktorí chceli vstúpiť do školského kráľovstva. Nebolo to tak ľahké, pretože museli splniť náročné úlohy, ktoré od nich žiadali víly. Po prednesení  prváckeho  sľubu boli pasovaní za žiakov našej školy.Potom  si veselo zatancovali  a pustili sa do sladkého koláčika.  Ďakujem žiakom 5.A  Timke, Daške, Filipovi a Dominikovi za pomoc pri nácviku.

Tr. uč. A.Hockicková

PS. fotky si môžete pozrieť tu: 


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok